Για την προώθηση των Καταστατικών Σκοπών του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής, το Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε.Α. προσφέρει σε Μέλη του Συλλόγου ή σε Συνδρομητές του Περιοδικού Θέματα Ειδικής Αγωγής τα τεύχη 1 έως και 101, καθώς και την αυτοτελή έκδοση των Πρακτικών του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Π.Ε.Σ.Ε.Α. αντί του συνολικού ποσού των πενήντα ευρώ (50,00€) συν δέκα ευρώ (10,00€) έξοδα αποστολής.

Για την Προσφορά επικοινωνήστε:

  • e-mail: ds_pesea@yahoo.gr
  • Βασιλική Χολέβα: 6974643707
  • Γιάννης Βούρβουλης: 6976775312

κατηγορίες και ετικέτες

διαβάστε επίσης