Θέματα Ειδικής Αγωγής

Το περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής αποτελεί έκδοση του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) που εκδίδεται, ανελλιπώς, από το 1998. Από το 2024 εκδίδεται κάθε 4 μήνες (3 Τεύχη κάθε ημερολογιακό έτος) σε ηλεκτρονική μορφή. Μέσα από τις σελίδες της Περιοδικής Έκδοσης του ΠΕΣΕΑ επιχειρείται τόσο η ανάπτυξη ενός επιστημονικού διαλόγου με την κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων και θέσεων, πονημάτων, μελετών και ερευνών όσο και η ενημέρωση για τις παρεμβάσεις (εξερχόμενα έγγραφα, παραστάσεις, κινητικότητα) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΣΕΑ σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (νομοσχέδια, εγκύκλιοι κλπ.).

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει τις απόψεις του συγγραφέα ο οποίος και βαρύνεται αποκλειστικά τόσο για την ερευνητική δεοντολογία, την επιστημονικότητα και εγκυρότητα των θέσεων όπως αυτές παρουσιάζονται, όσο και για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί.

Το Σημείωμα του Διευθυντή Έκδοσης αποτελεί το κοινωνικό – πολιτικό – εκπαιδευτικό σχόλιο της τρέχουσας περιόδου έκδοσης κάθε τεύχους.

Η Συντακτική Επιτροπή, ο Διευθυντής Έκδοσης και ο Επιμελητής Έκδοσης είναι υπεύθυνοι για: 1) τον προσδιορισμό των δεδομένων μίας Εργασίας προς δημοσίευση, 2) τη δημιουργία αρχείου Εργασιών και την επιλογή αυτών που κάθε φορά συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τεύχος, 3) την επιμέλεια κάθε τεύχους, και 4) την αποστολή κάθε τεύχους.

Εργασίες, μελέτες, έρευνες κλπ. προς δημοσίευση πρέπει να υποβάλλονται προς τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.): ds_pesea@yahoo.gr

Σύμφωνα με το διεθνώς καθιερωμένο “blind system”, Εργασίες, Μελέτες, Έρευνες κλπ. προωθούνται ανώνυμες προς την Επιστημονική Επιτροπή & την Κριτική Επιτροπή Άρθρων του Περιοδικού, οι οποίες και αξιολογούνται από δύο τουλάχιστον μέλη της ως προς την επιστημονική τους επάρκεια.

Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής & της Κριτικής Επιτροπής Άρθρων, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη της Εργασίας.

Στις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι απαιτούνται αλλαγές μικρής ή μεγάλης έκτασης ως προς την επιστημονική παρουσίαση ή τη μορφή, ο Διευθυντής ή ο Επιμελητής της Έκδοσης γνωστοποιεί τις επισημάνσεις στον συγγραφέα, ο οποίος, αν συμφωνεί, κάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή.

Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την προώθηση ή/και τη δημοσίευση μίας Εργασίας, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή προβάλλει σεξιστικές, ρατσιστικές και γενικότερα προσβλητικές απόψεις για άτομα ή πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές ομάδες.

Επικοινωνία

με τον Διευθυντή, τον Επιμελητή Έκδοσης & τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Θέματα Ειδικής Αγωγής

  • e-mail: ds_pesea@yahoo.gr
  • Γιάννης Βούρβουλης: 6976775312
  • Μηνάς Ευσταθίου: 6977244295